Pelasta Itämeri -palkinto 4D Sieppari -teknologialle

Ajankohtaista

Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinnon sai tänä vuonna jyväskyläläinen Weeefiner Oy, joka on kehittänyt 4D Siepparin, jonka avulla otetaan talteen liuenneita metalleja teollisuuden sivuvirroista ja jätevesistä. Ratkaisu on ainutlaatuinen, edistää kiertotaloutta ja on monistettavissa. Palkinnolla tahdotaan vuosittain kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi.

Pelasta Itämeri -palkinnon voittajatKuva: Messukeskus

Itämereen päätyy raskasmetalleja sen laajalta valuma-alueelta erityisesti Baltian maista. Raskasmetallit vaikuttavat suoraan Itämeren elinkelpoisuuteen ja uhkaavat Itämeren ekosysteemejä ja biodiversiteettiä. Weeefinerin kehittämällä 4D Sieppari -teknologialla voidaan puhdistaa mereen päätyvät hulevedet ja teollisuuden sivuvirrat liuenneista raskasmetalleista, joiden poisto muuten vaatisi monimutkaisia ja kalliita investointeja. Innovaation avulla voidaan myös ottaa raskasmetallit talteen, jolloin aiemmin Itämereen virranneet metallit saadaan hyötykäyttöön.

Weeefiner on kehittänyt tieteellisen tutkimuksen ja kattavan tuotekehityksen pohjalta 4D Sieppari-teknologian vastaamaan teollisuuden vesienkäsittelyn haastavimpiin ongelmiin. Teknologia on ainutlaatuinen, sillä 3D tulostusta ei ole koskaan aiemmin käytetty metallien suodattamiseen. Lasersintraukseen perustuva teknologia mahdollistaa selektiivisen talteenoton, jolloin metallit voidaan käyttää suoraan uudelleen, käsitellä uusiksi raaka-aineiksi tai hävittää asianmukaisesti. Selektiivisyyden lisäksi teknologia mahdollistaa erittäin tehokkaan talteenoton, jolloin yksikkökoot sekä investointi- ja käyttökustannukset pysyvät matalina. 4D Siepparit eivät vaadi uusien, vaikeasti skaalattavien materiaalien tuotantoa. Valmistusteknologian avulla jo kaupallisesti saatavilla olevista materiaaleista pystytään synnyttämään poikkeuksellisen selektiivisiä ja tehokkaita suodattimia liuenneiden raskasmetallien talteenottoon.

Teknologiaan liittyen on kirjoitettu useita tieteellisiä artikkeleita. Weeefinerilla on käynnissä projekteja suurten kansainvälisten yritysten kanssa ja he näkevät erityisesti Baltian maat potentiaalisena markkina-alueena. Innovaation potentiaali on havaittu myös EU-tasolla.

Nyt neljättä kertaa  jaettava Suomen Messusäätiön rahapalkinto annetaan henkilölle, ryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, joka on kehittänyt innovaation, ajatusmallin tai keinon, joka vaikuttaa merien ekologisen tilan parantumiseen, tuo Suomelle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu.

Suomen Messusäätiö jakaa palkinnon yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin, John Nurmisen Säätiön, Pidä Saaristo Siistinä ry:n ja Tekniikka & Talous -lehden kanssa. Palkittavasta on voinut lähettää ennakkoon ehdotuksia. Palkinnon saajasta päätti raati, johon kuuluivat Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöltä, Aija Kaski Pidä Saaristo Siistinä ry:stä, Michaela Ramm-Schmidt Baltic Sea Action Groupista ja Harri Junttila Tekniikka & Talous -lehdestä.

Vuonna 2019 Pelasta Itämeri -palkinnon voitti Solar Water Solutions Oy ja vuonna 2020 Origin by Ocean. Vuoden 2021 palkinto jaettiin Christian Feodoroffin perustaman Seaboost Oy:n ja Loviisan Veneveistämön kesken. Kunniamaininnan sai ylitarkastaja Oskari Hanninen Tukesilta.

Lisätietoja:

  • tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
  • Weeefiner Oy, Chief Operating Officer Mikko Hänninen, puh. 040 705 3973, mikko.hanninen@weeefiner.fi