Flytande toppar Finlands båtsommar i augusti

Ajankohtaista

Finlands båtsommar kulminerar i medlet av augusti i och med storevenemanget på Drumsö, Helsingfors för båtfolket, sportfiskarna och för andra utövaren av vattenaktiviteter. Finlands största flytande båtutställning Uiva Flytande arrangeras i år 17–20 augusti.

Flytande båtutställning 2023 i Drumsö, Helsingfors

”Flytande båtutställningen är ett viktigt evenemang speciellt för dem som planerar att införskaffa en större båt, men då sommaren närmar sitt slut är Flytande även ett utmärkt tillfälle att granska båtvärmare, elektronik, vinterförvaringstjänster och nyheter inom fritidsfisket. På det drygt två hektar stora landområdet finns alla produkter och tjänster för båtfolket, från linor, plotters och seglingskläder till utombordare och inombordsmotorer”, berättar Jarkko Pajusalo, verkställande direktör för evenemangets arrangör Båtbranschens Centralförbund Finnboat.

Öppningstider Uiva Flytande 2023:
  • Torsdag 17.8. och fredag 18.8. kl. 12–20
  • Lördag 19.8. och söndag 20.8. kl. 10–18
  • Köp biljetterna här

 

HSK:s klubbhamns bryggor, på östra stranden av Drumsö, utgör en bra plats att granska det aktuella båtutbudet, men under årtionden har Flytande vuxit från en renodlad båtutställning till ett evenemang som hör till hela familjens sommarprogram. På Flytande har man till exempel möjligheten att reservera provkörningar för att prova båtar och med PORY:s instruktörer kan man prova på segling. I Segling och Båtsport i Finlands barnvärld kan familjens minsta bekanta sig med segling och båtliv via roliga och sportiga aktiviteter.

”Till hela familjens programhöjdpunkter hör Extreme Lifes akrobaters flyboard- och freestyle-vattenskoter uppvisningar från fredag till söndag. Bredvid Flytandes programscen finns liksom under tidigare år ett brett utbud av street food-stånd”, berättar Pajusalo.

På Flytandes programscen kan man under många framställningar bekanta sig med allt som hör till båtunderhåll och -service. Årets speciella tema utgörs av förberedelserna för en oceansegling. Temat behandlas såväl ur långfärdsseglarens som kappseglarens synvinkel.

Augustievenemanget betjänar båtbytarna

Helsingfors Flytande båtutställning har under 45 år förstärkt sin ställning som Finlands största flytande båtuställning som har även internationellt betydande. På bryggorna och i landmontrarna betjänar drygt 150 företag båtfolket och med finns drygt 250 olika vattenfarkoster från vattenjetar och roddbåtar till stora långfärdsbåtar. Efter midsommaren är praktiskt taget alla bryggplatser redan reserverade och på land finns det ännu rum för enstaka utställare.

”Uiva Flytande-utställningens popularitetet visar hur båtbranschens aktörer har funnit att augusti-evenemanget betjänar båtfolket bra. Utställningen erbjuder tillverkare och återförsäljare ett utmärkt tillfälle att betjäna särskilt de båtägare som planerar att byta ut sin befintliga båt mot en ny. Sommarens båtsäsong pågår ännu och båtarna är i sjön, vilken underlättar utvärderingen av bytesbåtarna”, resonerar Pajusalo.

Antalsmässigt är största delen av utställningsbåtarna fem meters utombordarbåtar, som finländarna föredrar, och vilka lämpar sig såsom sommarstugans universalbåt samt till sportfiskehobbyn av olika slag. 

”En betydelsefull del av Flytande båtutställningen är ändå 10–15 meter långa båtar som lämpar sig för långfärdsbruk, och vilkas anskaffningsbeslut måste göras i god tid före nästa båtsäsong. Mindre båtar skaffas under Flytande ännu för höstens stug- och fiskefärder”, berättar Pajusalo.

Utställningen har arrangerats från och med år 1978

Uiva Flytande har arrangerats på nuvarande plats i HSK:s klubbhamn på Drumsö från och med år 1998, men evenemangets historia sträcker sig till slutet av 1970-talet.

Helsingfors Flytande båtutställning arrangerades första gången som ett samarbete mellan Finlands Mässa och segelsällskap Suomalainen Pursiseura, på Flisholmen i september 1978. Som uppdragsgivare för utställningen stod Finnboats föregångare Finlands Båt- och motorförening rf. I den första Uiva Flytande deltog 50 utställare och 68 båtar. Sedan dess har Helsingfors Flytande båtutställning utvecklats till den största utställningen i sitt slag i Norden.

År 1980 flyttade utställningsplatsen till Blekholmen utanför Södra hamnen och från och med 1998 har Helsingfors Flytande arrangerats på nuvarande plats i HSK:s välskyddade klubbhamn på Drumsö östra strand.

Flytande båtutställningen har alltid arrangerats i samråd med huvudstadsregionens segelföreningar, vilka kan erbjuda behövligt kajutrymme för ett storevenemang. Den första samarbetspartnern under slutet av 1970-talet var Suomalainen Pursiseura, därefter Nyländska Jaktklubben (NJK) och under de senaste 25 åren ”Hoski”, d.v.s. Helsingfors Segelklubb (HSK).

Båtbranschen är en betydande sysselsättare i Finland: direkt i branschföretagen arbetar 3500 personer och sysselsättningsinverkan är totalt 4000–6000 personer. Avvikande från de övriga nordiska länderna har Finland en stark egen produktion, exportens andel av totalproduktionen var senaste år hela 73 procent.