Årets Båtlivsgärning 2019: Gullkrona gästhamn

Ajankohtaista

Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf har tilldelat nyöppnandet av Gullkrona gästhamn priset Årets Båtlivsgärning. Priset tas emot av Saara Kankaanrinta och Ilkka Herlin, som personligen möjliggjort verksamheten.

Saara Kankaanrinta

Gullkrona gästhamn har i årtionden varit ett exceptionellt kärt mål för långfärdsbåtfarare. Skärgårdshemmanets värdfamilj, Gunvold och Leila Eriksson samt dottern Eva, blev ovanligt närstående för båtfolket tack vare deras varma och hemtrevliga sätt att sköta gästhamnen. Speciell Evas lilla ”hembygdsmuseum” blev genom åren legendariskt bland båtfararna. Då familjens hälsotillstånd försämrades förstod man väl att hamnen stängdes, även om saknaden fanns kvar.

Kankaanrinta och Herlin, som länge haft sommarstuga på ön, införskaffade Erikssons lägenhet och garanterade familjen rätt att bo hemma så länge de önskade. Därefter skulle båtfararna igen få återkomma till ett av Skärgårdshavets vackraste mål. Den tiden infann sig senaste sommar och båtfolkets lycka var igen nästan fulländad – med undantaget att man saknade Erikssons.

Kankaanrintas och Herlins beslut att öppna Gullkrona visar på hur de upplever sig som en del av båtfolkets stora gemenskap. Hamnhållningen betyder arbete, inte business, det vet vi alla, och speciellt gäller det i Gullkronas traditionella anda: i en hemtrevlig småskalig plats.

Man har dock beslutat att hålla fast vid just det. Förändringarna har varit små och diskreta, i samklang med den naturskyddsanda paret visat i sina övriga arbeten och hobbyn, närmast en utveckling av avfallshanteringen och återvinningsmöjligheterna.

Hamnen har alltså stannat i händer som älskar skärgården. Just det behövs för att Gullkrona skall locka till sig nya hjärtan, som ön gjort tidigare. De gamla har den redan i sin besittning.

Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf är en år 1991 grundad förening för skrivande och fotograferande journalister, som behandlar båtliv och sjöfart. Till föreningen hör över 90 journalister och fotografer från hela Finland, som är intresserade av båtliv och yrkessjöfart. Nästan alla landsomfattande och lokala medier finns representerade, också branschens specialtidskrifter samt elektroniska media. Föreningen upprätthåller och utvecklar kontakterna till myndigheter i Finland och i utlandet samt övervakar medlemmarnas yrkesintressen och utvecklar medlemskårens speciella yrkeskunskaper. Föreningen arrangerar årligen mötes- och diskussionstillfällen med branschens myndigheter samt kurser och seminarietillfällen för sina medlemmar. Ytterligare information om föreningen på www.veneilytoimittajat.fi