Vanha lasikuituvene ei ole ongelmajätettä

Blogi

Veneiden ja monien muiden tuotteiden rakennusmateriaalina käytettävä lujitemuovi ja muut komposiitit ovat parhaimmillaan yli sata vuotta kestäviä materiaaleja. Komposiitit ovat päätyneet usein murskattavaksi tai poltettaviksi, mutta materiaalit ovat kierrätettävissä käyttöikänsä jälkeen. 

Suomessa käytöstä poistetut komposiitit voidaan hyödyntää teollisessa mittakaavassa  valmistettaessa klinkkeriä ja siitä edelleen sementtejä. Pienveneiden ja muiden komposiittituotteiden tehokas kierrätys edellyttää kuitenkin kuntien ja paikallisten jätehuoltoyhtiöiden aktivoitumista, jotta raaka-ainetta ei päätyisi poltettavaksi. 

Kierrätysjärjestelmää ei voi kuitenkaan perustaa vain veneiden varaan, sillä kierrätykseen tulee vain vähän veneitä. Merkittävin syy tähän on veneiden pitkä käyttöikä ja omistajien kiintymys harrastevälineisiinsä. Modernit lujitemuoviveneet ovat pitkäikäisimpiä kestokulutushyödykkeitä, joiden käyttöikä on 50-100 vuotta ja ylikin. Ympäristön ja resurssien käytön kannalta tämä on tietysti erinomainen asia. 

Mikromuovin lähteenä vanhat veneet ovat lähinnä teoreettinen riski. Pidä Saaristo Siistinä ry:n tutkimuksen mukaan mikromuovia tulee Itämereen lähinnä maalta hulevesien mukana. Merkittävimpiä lähteitä ovat autojen rengaspöly, tupakantumpit, tekonurmikenttien rouhe ja muut roskat.

Komposiittien kierrätystä on katsottava kokonaisuutena, jossa venemateriaalit ovat yksi pieni, mutta tärkeä osa-alue. Muoviteollisuus ry:n vetämässä ja ympäristöministeriön rahoittamassa KiMuRa-projektissa rakennettiin komposiitijätteelle reitti kierrätetyksi ja murskatuksi raaka-aineeksi sementtiklinkkerin valmistukseen.  Mukana oli useita komposiittituotteiden valmistajia, Kuusakoski Recycling Oy, Finnsementti Oy, Suomen Tuulivoimayhdistys ry ja Venealan Keskusliitto Finnboat ry.

Tätä reittiä kierrätetään tänä päivänä vanhojen, käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden lapoja, venemateriaaleja, pienveneitä ja monia muita komposiittituotteita. Komposiittimurske viedään Finnsementin tehtaalle Lappeenrantaan, missä se prosessoidaan klinkkeriuunissa noin 1 450 asteessa. Murskeen sisältämä muovi palaa ja tuottaa energiaa, joka korvaa fossiilisia polttoaineita. Kuitu taas sulaa ja sen sisältämät mineraalit sitoutuvat sementin raaka-aineena käytettävään klinkkeriin. Komposiitti hyödynnetään täysimääräisesti, eikä siitä jää tuhkaa, toisin kuin energiahyötykäytössä. Prosessissa jätemuovi korvaa fossiilista hiiltä ja petrokoksia sekä klinkkeriin yhdistyvä kuitu korvaa esimerkiksi piitä ja kalkkia. 

Kuusakoski Oy:llä on 19 keräyspistettä ympäri Suomea ja murskaus tapahtuu keskitetysti Hyvinkäällä, joten reittiä voidaan hyödyntää koko Suomen laajuisessa komposiittien kierrätyksessä.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n huoltoalus M/S Roope lastaa vanhaa lasikuituvenettä vietäväksi kierrätykseen. Kuva:  Kari Lahtinen

Kuva: Pidä Saaristo Siistinä ry / Kari Lahtinen

Myös pienveneet soveltuvat erinomaisesti sementtiklinkkerin raaka-aineeksi. Pidä Saaristo Siistinä ry ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy keräsivät kesällä 2022 lähes sata käytöstä poistettua venettä, jotka toimitettiin Kuusakosken kautta kierrätykseen. Tänä kesänä saaristosta on ilmoitettu lähes 40 venettä noudettavaksi kierrätykseen, joten kierrätysmäärissä voidaan hyvinkin päästä viime vuoden lukuihin myös 2023. 

Jarkko Pajusalo
Venealan Keskusliitto Finnboat ry