Myös veneen tai vesijetin vuokralle antajan on oltava tarkkana

Ajankohtaista

Jos vuokraat kesällä vesikulkuneuvoa, olet lakisääteisesti vastuussa vuokrattavan välineen turvallisesta ja lainmukaisesta käytöstä vesillä. Tästä syystä vuokralle antajan tulee etukäteen kartoittaa muun muassa vuokraajan kyvyt ja taidot sekä ikä. Lisäksi vuokralle antaja on vastuussa riittävästä opastuksesta vuokrattavan välineen käyttöön. Traficom on koonnut ohjeistuksia, joita noudattamalla vältät ongelmat.

Moottorivene ja vesijetti liikenteessä

"Vuokralle antajaa sitoo vesiliikennelaki. Laissa on määritelty vuokralle antajaa koskeva vastuu, olipa kyseessä veneen, vesiskootterin, kajakin, kanootin, SUP-laudan tai minkä tahansa muun vesikulkuneuvon vuokraus", kertoo Traficomin johtava asiantuntija Kimmo Patrakka.

Ennen vuokrausta kirjallisessa sopimuksessa tulee määritellä vuokra-ajankohdan ja henkilötietojen lisäksi muun muassa, mihin käyttötarkoitukseen kulkuneuvoa on vuokrattu. Sopimukseen olisi myös kirjattava kulkuvälineen kunto ennen vuokrausta ja omistajan yhteystiedot hätätilanteiden varalle.

Vesiliikennelaissa määritellään esimerkiksi ikärajoitukset

Rekisteröityä moottorivenettä saa ohjailla 15 vuotta täyttänyt henkilö. Kaikilta alle 18-vuotiailta vuokraajilta olisi hyvä myös selvittää huoltajan suostumus. 

"Vaikka vuokraus olisikin tapahtunut verkon välityksellä, tulisi vesikulkuneuvon luovutuksen aina tapahtua henkilökohtaisesti", selventää Patrakka. 

Eräs suositeltava ohjenuora on vuokrata moottorikäyttöisiä vesikulkuneuvoja vain täysi-ikäisille. Lisäksi tulee varmistaa, että kulkuväline on luovutushetkellä vesialueelle ja sen olosuhteisiin nähden rakenteeltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen.

Vuokraajan taitojen puute voi olla esteenä vuokraukselle

Mikäli vuokraat esimerkiksi SUP-lautaa, kanoottia, kajakkia tai moottoroituja vesikulkuvälineitä, tulisi varmistaa, että vuokraajalla on riittävät uimataidot. Lisäksi moottoroitujen vesikulkuneuvojen vuokraajille olisi hyvä tarjota oikean kokoiset pelastusliivit.

Kokemattomalle ei tulisi vuokrata purjeveneitä tai moottoroituja kulkuneuvoja. Näiden varmistamiseksi voi esimerkiksi osana perehdytystä suorittaa koeajon. Veneilytaidot voi helposti kartoittaa kansainvälisellä huviveneenkuljettajakirjalla. Lisäksi, jos veneessä on VHF-radiopuhelin, tulisi kuljettajalla olla asianmukainen pätevyystodistus.

Ohjeista toimimaan oikein ja varusta vuokraajat olosuhteiden mukaan

Kesähelteillä on hyvä varmistaa, että mukana on esimerkiksi riittävät vesivarannot. Kylmemmillä säillä esimerkiksi melontalajeissa veden kylmyys tulisi ottaa huomioon. 

"Ennen vuokrausta pitää myös varmistaa, että esimerkiksi vesiliikennesäännöt ja päällikön vastuu ovat tuoreessa tiedossa", Patrakka muistuttaa. 

Reitit kannattaa suunnitella yhdessä vuokraajan kanssa sääolosuhteet huomioon ottaen. Lisäksi vuokraajaa tulisi muistuttaa ympäristön huomioimisesta, kuten liiallisen melun ja roskaamisen välttämisestä.