Uusi vesiliikennelaki korostaa vastuullista veneilyä

Ajankohtaista

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.kesäkuuta. Laki ei tuo laineille uusia merkittäviä pakkoja tai sakkoja, vaan antaa veneilijöille entistä selkeämmät pelisäännöt. 

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020

Kaikki veneilyssä tarvittava turvallisuustieto on koottu ensimmäistä kertaa yksiin kansiin, uuteen vesiliikennelakiin. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä. Lakiin kannattaa jokaisen veneilijän tutustua hyvissä ajoin, viimeistään ennen veneilykauden alkua

Mikä muuttuu veneilykesänä 2020? 

Vuokravene helposti 

Uuden lain myötä vuokraveneet vapautuvat katsastusvelvoitteista ja veneen vuokraaminen helpottuu. Niiden on kuitenkin täytettävä lain edellyttämät yleiset turvallisuus- ja varustevaatimukset. Jos vene vuokrataan miehitettynä, kipparilta tulee löytyä jatkossakin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämä vuokraveneen kuljettajan pätevyyskirja ja silloin sovelletaan merilakia. Tällaista ammattimaista vuokravenetoimintaa on esimerkiksi taksivenetoiminta. 

Veneen vastuu päälliköllä 

Kesäkuun alusta lähtien veneelle pitää nimetä päällikkö, joka vastaa koko venekunnan turvallisuudesta. Päällikkö esimerkiksi huolehtii veneen kunnosta, että se on aiottuun matkaan ja olosuhteisiin nähden rakenteeltaan ja kunnoltaan turvallinen. Päällikön vastuulla on huolehtia myös siitä, että pelastusliivit tai muut kelluntapukineet ovat veneessä helposti saatavilla ja puettuina olosuhteiden niin vaatiessa. Päällikkö tekee tilannearvion sääolosuhteista. Päällikkö vastaa myös veneen aiheuttamasta häiriöstä tai haitasta esimerkiksi ympäristölle

Ovathan varusteet kunnossa? 

Tärkein varuste veneessä on jokaiselle veneessä olevalle sopivankokoiset ja vaatimustenmukaiset pelastusliivit tai muu kelluntapukine. Muita pakollisia varusteita moottorikäyttöisessä veneessä tai yli viiden metrin pituisessa purjeveneessä ovat tyhjennysväline (esimerkiksi äyskäri) ja veneen koosta riippuen airot, mela tai ankkuri köysineen. Moottoritehon kasvaessa tai mikäli veneessä on esimerkiksi polttolaitteita, tulee olla lisäksi käsisammutin, jonka toimivuus on tarkastettu vähintään kerran vuodessa.

Merikartat helpottavat reittisuunnittelua 

Vesikulkuneuvossa on käytettävä myös asianmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkaisuja, jos aiottu matka edellyttää reittisuunnittelua. Asianmukaisilla merikartoilla tarkoitetaan joko merikarttaviranomaisen julkaisemia tai sen auktorisoimana julkaistuja painettuja tai elektronisia merikarttoja, joiden ajantasaisuudesta on huolehdittu Liikenne- ja viestintäviraston Tiedonantoja merenkulkijoille –verkkopalvelun avulla ja ammattimerenkulun käyttämiä ENC-karttoja, jotka ovat jatkuvan päivityspalvelun piirissä. Esimerkiksi plotterit eivät ole asianmukaisia merikarttoja, koska niiden kartta-aineistot voivat jossain tapauksissa olla vanhoja ja puutteellisia. 

Veneen rekisteröintiin vain pieniä muutoksia 

Uusi vesiliikennelaki säilyttää vesikulkuneuvojen rekisteröinnit pääosin ennallaan. Jatkossakin kaikki moottorilla tai purjeella varustetut vesikulkuneuvot, joiden rungon pituus on vähintään 5,5 metriä tai valmistajan ilmoittama moottoriteho on vähintään 15 kilowattia eli 20,4 hevosvoimaa, on rekisteröitävä liikenneasioiden rekisteriin. Rekisteröitävän vesikulkuneuvon käyttämiseen laki on kuitenkin tuonut muutaman täsmennyksen. Vesikulkuneuvolla on oltava yhteys Suomeen omistajuuden, haltijuuden tai käyttöpaikan kautta. Muualle rekisteröityjen suomalaisomisteisten vesikulkuneuvojen tilapäinen käyttö on mahdollista Suomessa veneilykaudella. Laki helpottaa myös ulkomailta ostettujen veneiden rekisteröintiä, sillä jatkossa on mahdollisuus purjehtia vene Suomeen ja hoitaa rekisteröinti 7 vuorokauden kuluessa Suomeen saapumisesta. 

Näytä vesimerkkiä onnettomuuksien vähentämiseksi 

Viime vuonna ennakkotietojen mukaan vesiliikenneonnettomuuksissa menehtyi 43 ihmistä. Kaikki menehtyneet olivat huviveneilijöitä. Yleisin onnettomuuden syy oli veneilijän toimintavirhe eli esimerkiksi nouseminen seisomaan veneen laidalle, ohjauksen virheliike tai veneen ohjaaminen kiville. Onnettomuuksien vähentäminen vaatii vastuullisen veneilykulttuurin lisäämistä. Tärkeintä on muistaa pukea päälle pelastusliivit jo ennen veneeseen astumista. Näytetään joukolla vesimerkkiä uuden vesiliikennelain myötä! 

Suvi Toppari
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
merenkulun pätevyydet, rekisterit ja veneily

Artikkeli on julkaistu alun perin Finnboat Newsin numerossa 1/2020