Suurtapahtumat vaikuttavat veneilijöiden liikkumiseen

Ajankohtaista

Veneiden ja purjeveneiden tulee väistää kauppa-aluksiaTrafi ja Liikennevirasto muistuttavat, että veneilykauden alussa jokaisen veneilijän kannattaa palauttaa mieleen väistämissäännöt ja se, miten veneellä käyttäydytään kesätapahtumissa. Perjantain Kaivopuiston lentonäytös Helsingissä aiheuttaa rajoituksia veneilyn lisäksi myös lennokeille. 

”Suurten yleisötapahtumien yhteydessä, joissa on paljon veneitä pienellä alueella, väistämissääntöjen noudattaminen ja muiden huomioiminen korostuvat”, yksikönpäällikkö Ville Räisänen muistuttaa.

Esimerkiksi Suomen Ilmailumuseon 9.6. järjestämä Kaivopuiston lentonäytös on ilmailun suurtapahtuma, joka rajoittaa veneilyä Kaivopuiston edustalla. Voit tarkistaa perjantain lentonäytöksen kieltoalueet veneilijöille tehdystä kartasta.

Kesällä järjestetään muitakin suurtapahtumia rannan läheisyydessä, joiden aikana veneilijöiden on hyvä olla valppaana.

”Vastaavantyyppisiä tapahtumia ovat esimerkiksi Turun Ruisrock ja muut rannan läheisyydessä olevat konsertit sekä Tall Ships Race Kotkassa ja Turussa”, erityisasiantuntija Kimmo Patrakka luettelee.

Suuremmista rajoituksista tiedottaa pääsääntöisesti Liikennevirasto Tiedonantoja merenkulkijoille -julkaisuissaan. Tapahtumanjärjestäjät huolehtivat kieltoalueen merkinnästä paikan päällä. Esimerkiksi Kaivopuiston ilmailunäytöksessä alue on rajattu poijuilla ja paikalla on turvaveneitä ohjaamassa katselijaveneitä omille alueilleen. Huomioi myös, että lentonäytösalueella on dronen lennätyskielto. Lentoturvallisuuden varmistamiseksi perustetaan 8.–9.6.2017 väliselle ajalle Helsingin edustalle tilapäinen rajoitusalue EFR348 Kaivopuisto.

”Tapahtumissa saattaa myös olla erillisiä kunnallisia tai muita rajoituksia riippuen siitä, millä alueella tapahtumat järjestetään”, Ville Räisänen kertoo.

Lisäksi Puolustusvoimat tiedottaa veneilyyn vaikuttavista ammunnoista ja harjoituksista omia kanaviaan pitkin.

”Viranomaisilla on eri kanavia tiedottamiseen, mutta viime kädessä kuitenkin veneen kippari vastaa siitä, että tuntee alueet, joilla liikkuu ja perehtyy niiden mahdollisiin rajoituksiin”, Räisänen sanoo.

Liikenneviraston hiljattain avatusta TM Online –hakupalvelusta, voi hakea tiedonantoja merenkulkijoille eri kriteerein.

Trafi ylläpitää myös Veneretki-palvelua, jonka avoimelle kartta-alustalle ihmiset, yhdistykset ja yritykset voivat merkata nähtävyyksiä ja omia toimintojaan. Lisäksi palveluun päivitetään viranomaistiedotteita. 

Veneiden ja purjeveneiden velvollisuutena on väistää kauppa-aluksia

Veneilyssä se väistää, jolla on parempi ohjautuvuus tai vapaus mennä matalalle. Veneiden ja purjeveneiden velvollisuutena on väistää kauppa-aluksia kaikilla kauppamerenkulun väylillä ja Saimaan syväväylillä. Tämä johtuu siitä, että kauppa-alusten ohjaaminen on hidasta, eivätkä ne voi poistua väyläalueelta. Väistämissääntöjä laiminlyövät veneilijät aiheuttavat Liikenneviraston tietojen mukaan Suomessa vuosittain muutamia vaaratilanteita.

”Isojen alusten komentosillalta on hankala nähdä pieniä veneitä, ja kuten sanontakin kuuluu, iso laiva kääntyy hitaasti. Muun muassa näiden syiden takia on erittäin tärkeää, että veneilijät muistavat noudattaa väistämisvelvollisuuksiaan”, toteaa Liikenneviraston meriliikenteen ohjausyksikön päällikkö Thomas Erlund.

Alle 20 metriä pitkillä veneillä on velvollisuus väistää isompia aluksia, jotka voivat navigoida turvallisesti vain väyläalueella. Väistämisvelvollisuus kuuluu osaksi meriteiden sääntöjä.  Kansainväliset meriteiden säännöt koskevat kaikkia aluksia avomerellä ja muilla merialusten liikennöimillä alueilla. 

Käytännössä ahtailla kulkuväylillä tarkoitetaan lähes kaikkia Suomen rannikon ja sisävesien väyliä lukuun ottamatta ulkomerellä sekä muilla avoimilla ja syvillä selkävesillä kulkevia väyliä ja väyläosuuksia. Lisätietoa vesiväyliin liittyvistä käsitteistä löytyy tästä Liikenneviraston ohjeesta.