Pelasta Itämeri -palkinto vaihtoehtojen airueille

Ajankohtaista

Suomen Messusäätiön 5000 euron Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan tänä vuonna kahden tahon kesken, joista molemmat ovat tehneet merkittävää työtä ja innovoineet vaihtoehtoja veneiden pohjissa käytettäville myrkkymaaleille.  Christian Feodoroffin perustama Seaboost tarjoaa edelläkävijänä mekaanisia vaihtoehtoja ja Loviisan Veneveistämö on kehittänyt jo vuosia sitten tiukatkin ympäristövaatimukset täyttävän pohjanpesupaikan veneille. Kunniamaininnan saa ylitarkastaja Oskari Hanninen (Tukes) väsymättömästä asian esille tuomisesta.

Pelasta Itämeri -palkinto

Antifouling-valmisteiden eli myrkkymaalien käyttö veneiden pohjissa on nyt ajankohtainen ja tärkeä aihe, sillä lainsäädäntö on kiristymässä muutaman vuoden sisällä. Myrkkymaalit aiheuttavat ympäristöhaittoja Itämeressä. Erityisen huolestuttavaa on myrkkymaalien käyttö edelleen järvillä, vaikka se on ollut lainvastaista jo vuosien ajan. Antifouling-valmisteet ovat erittäin haitallisia ihmisen terveydelle ja vesistöjen eliöille. Valmisteille tehdään EU:ssa riskiarviota, jonka pohjalta niille valmistellaan EU:n biosidiasetuksen mukaiset myyntiluvat. Tähän liittyen venesatamissa on jatkossa mahdollisesti oltava läpäisemätön pesualusta, josta vedet kerätään talteen asianmukaista käsittelyä varten. Veneilijän kannalta asia on merkittävä, sillä uusien lupien myötä maalien käytölle tulee tiukempia rajoituksia. Rajoitukset ovat sellaisia, että monen veneilijän täytyy muuttaa toimintatapojaan, jos käyttää veneensä pohjassa biosidisia antifouling-maaleja.

Veneiden pohjien puhdistukseen on kehitetty monenlaisia laitteita ja pesupaikkoja. Raati halusi palkinnolla nostaa asiaa esille ja palkita tahot, jotka ovat tuoneet aktiivisesti asiaa esille ja olleet ensimmäisten joukossa kehittämässä vaihtoehtoja myrkkymaalaukselle. He edustavat koko toimintakenttää.

Monikäyttöiset pohjaharjat puhdistavat tehokkaasti

Suomalaisen yrittäjän Seaboost Oy:n kehittämä Powerbrush on monikäyttöinen työkalu, jolla voidaan puhdistaa veneen pohja liasta, limasta ja veneilijöitä sitkeästi piinaavasta näkistä. Harjalla puhdistat jopa neljä metriä leveiden veneiden pohjat, ja se sopii kaikentyyppisiin veneisiin mukaan lukien kölilliset veneet. Seaboost Oy:n perustaja Christian Feodoroff on edelläkävijä mekaanisen puhdistuksen tarjoajana ja kannustaa innovatiivisella tuotteella jokaista merellä liikkujaa huolehtimaan Itämerestä helposti mekaanisella veneen pohjan puhdistuksella ja myrkyttömillä maaleilla. Seaboost eliöneston ekosysteemi koostuu tehokkaista pohjaharjoista,  kelluvasta harjasmatoista ja myrkyttömistä eliönestopinnotteista, jotka on kehitetty turvallista mekaanista puhdistusta varten. Seaboost Oy:n kelluva harjasmatto Powerturf palkittiin Runar Bäckström Säätiön vuoden 2015 innovaatiopalkinnolla.

Pohjanpesua Loviisassa

Loviisan Veneveistämö on perheyritys ja yksi Suomen vanhimpia telakoita. Se on yli 40 vuoden toimintansa aikana määrätietoisesti ja oma-aloitteisesti kehittänyt toimintatapojaan. Jo noin kymmenen vuotta sitten, jolloin ensimmäisiä kertoja ryhdyttiin kiinnittämään huomiota myrkkymaalattujen veneiden pohjien pesuvesiin, Loviisan Veneveistämö investoi ympäristön huomioonottavaan veneiden pohjanpesupaikkaan. Veneen pesu tapahtuu päällystetyllä alustalla, josta pesuvesi kerätään eräänlaiseen pesuränniin. Rännissä vettä painavampi aines, muun muassa maali, merilevä ja näkit, kerääntyy rännin porrastettuihin lokeroihin ja vesi valuu eteenpäin erottimen kautta välikaivoon,  josta se johdetaan suodatus-soran kautta erillissuodattimiin ja loppu vesi puretaan sorapenkkiin. Vesiränni tyhjennetään kerran vuodessa ja aines säilytetään kunnes se on kuivunut ja toimitetaan jälkikäsittelyyn. Myrkyllisiä aineita, joita meren rannikolla veneissä on käytetty, ei ole Loviian Veneveistämöltä päässyt mereen enää moneen vuoteen.

Kunniamaininta Oskari Hanniselle

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Oskari Hanninen on neuvonut, esitelmöinyt ja kirjoittanut tulevasta muutoksesta todella ahkerasti ja aina pyydettäessä. Jo monen vuoden ajan hän on tehnyt arvokasta ja ymmärrettävää viestintää asiaan liittyen.

Nyt kolmatta kertaa  jaettava 5000 euron rahapalkinto annetaan vuosittain yritykselle, yhteisölle tai ihmiselle, joka on kehittänyt innovaation, joka vaikuttaa merien, erityisesti Itämeren puhtauteen, tuo Suomen cleantech-alalle positiivista imagoa ja josta voi keittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote. Suomen Messusäätiö jakaa palkinnon yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin, John Nurmisen Säätiön ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa.  Palkittavasta on voinut lähettää ennakkoon ehdotuksia. Palkinnon saajasta päätti raati, johon kuuluivat Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöltä, Aija Kaski Pidä Saaristo Siistinä ry:stä ja Michaela Ramm-Schmidt Baltic Sea Action Groupista ja edellisen vuoden voittajan edustaja Mikael Westerlund Origin by Oceanilta.

Vuonna 2019 Pelasta Itämeri -palkinnon voitti Solar Water Solutions Oy ja vuonna 2020 Origin by Ocean.