Pelasta Itämeri -palkinnon saajan haku jatkuu

Ajankohtaista

Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan toukokuussa. Alun perin palkinto piti jakaa 18.2.2022 Vene 22 Båt -messuilla, mutta messujen siirryttyä ensi vuoteen päätimme jatkaa hakuaikaa lähes kahdella kuukaudella.  Palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Palkinnon saa innovaatio, ajatusmalli tai keino,  joka vaikuttaa merien ekologisen tilan parantumiseen. Palkinnon saajia voi ehdottaa 15.3.2022 asti.

Pelasta Itämeri

Suomen Messusäätiön 20 000 euron palkinto on tällä kertaa nelinkertaistunut aikaisemmasta 5000 eurosta. Asia on tärkeä ja sitä halutaan tuoda entistä vahvemmin esille. Pelasta Itämeri -palkinnon voi saada henkilö, ryhmä, yhteisö tai yritys, joka on kehittänyt innovaation, ajatusmallin tai keinon, joka vaikuttaa merien ekologisen tilan parantumiseen, tuo Suomelle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu.

Palkinnon saajasta päättää raati, johon kuuluvat edustajat tahoista, jotka tekevät itsekin merkittävää työtä Itämeren pelastamiseksi. Raatiin kuuluvat toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöstä, toiminnanjohtaja Aija Kaski Pidä Saaristo Siistinä ry:stä, toimitusjohtaja  Michaela Ramm-Schmidt Baltic Sea Action Groupista ja päätoimittaja Harri Junttila Tekniikka & Talous -lehdestä.

Vuonna 2021 palkinto jaettiin  kahden tahon kesken, joista molemmat ovat tehneet merkittävää työtä ja innovoineet vaihtoehtoja veneiden pohjissa käytettäville myrkkymaaleille.  Christian Feodoroffin perustama Seaboost tarjoaa edelläkävijänä mekaanisia vaihtoehtoja ja Loviisan Veneveistämö on kehittänyt jo vuosia sitten tiukatkin ympäristövaatimukset täyttävän pohjanpesupaikan veneille. Kunniamaininnan sai ylitarkastaja Oskari Hanninen (Tukes) väsymättömästä asian esille tuomisesta.  Vuonna 2020 palkinnon sai Origin by Ocean ja vuonna 2019 Solar Water Solutions Oy.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa 14.12.2021 – 15.3.2022 välisenä aikana täyttämällä >> lomake Löytyy myös osoitteesta www.venemessut.fi/pelasta-itameri

Suomen Messusäätiö tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuosittain noin 400 000 euron arvosta stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Tunnetuin niistä on Kaj Franck -muotoilupalkinto.