Pandemia hankaloittaa valtakunnallisen valistushankkeen käynnistämistä

Ajankohtaista

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY!

Vilskettä-vesillä
 
• Mitä uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia lasten vesilläliikkumisen opettaminen koulussa voi luoda yrityksille?
• Mitä vaikutuksia harrastusseuroille on siitä, kun joka vuosi vähintään yksi ikäluokka, 50 000 lasta oppii ja innostuu liikkumaan vesillä? 

Rahoitamme yhdessä vesilläliikkumisen opetusvälineet jokaiseen Suomen 1500 alakouluun

Muutamme perinteisiä tapoja toimia ja opetuskulttuuria, rahoittamalla yhteiskuntavastuullisesti jokaiseen Suomen 1500 alakouluun kolme laatikollista opetusvideoilla rikastettuja, vesilläliikkumisen perusteita opettavia, Vilskettä Vesillä -kirjoja (3 x 25 kpl / koulu). 

Vilskettä vesillä on valtakunnallinen luokkalukukirjahanke, joka käynnistää Opetussuunnitelman (OPS16) jo viisi vuotta edellyttämien vesillä liikkumisen ja vesipelastuksen opettamisen. Nämä lukukirjat mahdollistavat sen, ettei luokanopettajilla tarvitse olla aikaisempaa veneilyosaamista. Luokka toisensa perään voi lukea kirjat esim. äidinkielen tai ympäristöopin tunneilla hyödyntäen niitä myös muilla oppitunneilla, monilukutaidon kehittämisessä ja ryhmätöissä. 
Kirjojen monipuolisesta käytöstä on saatu jo erinomaista palautetta kouluilta ja vesiliikuntaseuroilta. Lisäksi tämä tukee ja kannustaa kouluja luomaan paikallisyhteistyötä lähialueensa vesiliikuntaseurojen kanssa, jota OPS16 myös edellyttää.

Kolmevuotinen hanke rahoitetaan yhteiskuntavastuullisten yritysten ja toimijoiden avulla koulujen epätasa-arvoisesta taloudellisesta tilanteesta johtuen. Ei siis mikään ihme, että hankkeella on jo nyt näin vahvat kumppanit kuten mm. Suomen Rehtorit ry, Suomen Luokanopettajat, Lukuliike, Opetushallitus, BSAG ja Finnboat. ELY-keskus on rahoittanut hanketta varten perustetun yrityksen perustamistoimenpiteitä huomattavalla summalla.

Lapset voivat pilata aikuisten veneilyinnostuksen

Veneily on kiva koko perheen harrastus silloin, kun jokainen perheenjäsen nauttii vesillä olosta. Sen mielekkyyden edellytys on, että jokainen pääsee kehittämään ymmärrystään ja veneilytaitojaan. Vesiturvallisuus paranee, kun kaikkien ymmärrys vesillä liikkumisesta, riskeistä ja turvallisuudesta lisääntyy. Vanhemmat viihtyvät vesillä, kun lapsetkin viihtyvät. 

Jos lasten veneilymotivaatiota ei tueta, voi koko perheen harrastusinto laantua nopeasti. Lisäämällä lasten yleissivistystä veneilystä ylläpidetään koko perheen veneilyinnostusta. Yksin veneilijään verrattuna perhe on aina tuottoisampi ja pidempiaikainen asiakas.

Veneilybuumi ei saa jäädä tilapäiseksi ilmiöksi

Kotimaan matkailu ja vesillä liikkuminen on ollut koronarajoituksista johtuen kovassa kasvussa. 

Venealan kauppa kukoistaa myös jatkossa, kun harrastajien määrä kasvaa ja jää pysyväksi osaksi suomalaista ulkoilukulttuuria. Veneilyliiketoiminnalla on uuden asiakaskunnan myötä mahdollisuus saada uutta nostetta ja tuoda uusia tuotteita ja palvelumuotoja markkinoille.

Avain on lasten koulutuksessa

Kaikkien suomalaisten kuuluisi osata liikkua vesillä ja lasten tulee saada oppia veneilyn perusteita koulussa. Peruskoulu ei ole vielä voinut opettaa lapsille vesillä liikkumista, vaikka Opetussuunnitelma (OP16) on sitä jo viisi vuotta edellyttänyt. Kouluilta puuttuvat tähän tarvittavat resurssit. 

Opettajien koulutuksessa ei vielä opeteta uimisen lisäksi muuta vesilläliikkumisen opettamista, eikä Suomen alakoululla ole ollut yhtenäisiä opetusmateriaaleja. Vesilläliikkumisen teoriaa opettavia oppikirjoja ei ole ollut, eikä kouluilla ole ollut yhtenäistä opetusmallia. Lisäksi kouluilla on eriarvoiset taloudelliset mahdollisuudet hankkia opetusvälineitä. Hanke tuo tähän nyt muutoksen.

Ihan jokainen lapsi voi löytää vesiltä itselleen mielekkään harrastuksen

Turvallisesti vesillä liikkuvan sukupolven kasvattaminen on pitkäjänteistä työtä. Se onnistuu systemaattisella opetuksella peruskoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien. Me testasimme veneseurojen ja yritysten kanssa Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjojen toimivuutta kymmenissä kouluissa. Hyvistä tuloksista johtuen päätimme opetustoimen ja veneilyalan kumppaneitten kanssa käynnistää kaikki suomen- ja ruotsinkieliset alakoulut kattavan kolmevuotisen hankkeen. 

Suomeen maailman veneilytaitoisimmat ja vesistövastuullisimmat lapset

Veneilyä tulee opettaa lapsille jo alakoulussa, kronologisesti edeten, vanhemmista vesilläliikkumisen tavoista tämän päivän veneilyyn ja vesistövastuullisuuteen. Pidämme kaikkein tärkeimpänä asiana sitä, että innostamme lapsia monimuotoiseen, turvalliseen ja vastuulliseen liikkumiseen vesillä. Jokainen voi löytää vesiltä itselleen mieleisen harrastuksen kalastukseta suppailuun ja vahdikkaaseen veneilyyn.

Opetamme Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjahankkeessa lapsia kolmella hauskalla, mieleenpainuvalla tarinalla. Ensimmäisessä kirjassa leirielämän lomassa purjehduksen perusteet, toisessa kirjassa moottoriveneilyn ja vesillä liikkumisen alkeet. Ja kolmannessa tarinassa Vaahtopäät pohtivat vesiympäristöstä huolehtimista ja tutustuvat vesillä liikkumisen eri välineisiin.

Pandemia hankaloittaa hankkeen käynnistymistä – Hanke ei toteudu ilman rahoitusta!

Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjahanke tarvitsee nyt rahoittajia onnistuakseen, jotta koulut saavat lukukirjat käyttöönsä mahdollisimman pian. Vaikka alakouluja on Suomessa 1500, yhdenkin kirjalaatikon lahjoituksella voi viidessä vuodessa oppia jopa 500 lasta liikkumaan vesillä turvallisesti. Kymmenet veneseurat, yritykset sekä Brita Maria Renlunds säätiö ovat jo näyttäneet esimerkkiä, kuinka kantaa vastuuta lastemme valistamisesta. 

Mistä löydämme loput rahoittajat kolmen vuoden hankkeelle, jolla on mahdollistaa jopa puoli miljoonaa lasta seuraavan seitsemän vuoden aikana liikkumaan vesillä monimuotoisesti, turvallisesti ja vastuullisesti?

Lisätietoa:
Aalloille Finland Oy – Vilskettä Vesillä
Lissu Suursalmi
0505638372, lissu@aalloille.fi  www.aalloille.fi