Merikartta pitää olla mukana pidemmillä venereissuilla

Ajankohtaista

Uusi vesiliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Uuden lain myötä veneillessä pitää aina olla mukana asianmukainen merikartta, jos matka vaatii reittisuunnittelua. Merikartan ajantasaisuus pitää varmentaa Tiedonantoja merenkulkijoille -palvelun avulla.

Veneilyä Nauvossa 2019

Uuden vesiliikennelain mukaan vesikulkuneuvon päällikkö vastaa siitä, että veneillessä on mukana asianmukaisia merikarttoja, jos aiottu matka edellyttää reittisuunnittelua esimerkiksi matkan pituuden, veneilijälle uuden vesialueen tai olosuhteiden vuoksi.

”Veneen päällikön pitää huolehtia siitä, että asianmukainen merikartta on mukana aina sellaisilla matkoilla, jotka edellyttävät reittisuunnittelua. Tämä koskee pidempiä matkoja sekä tuntemattomilla vesillä kulkemista, mutta myös olosuhteet voivat muuttua siten, että merikarttaa tarvitaan”, painottaa tiiminvetäjä Suvi Toppari.

”Jos taas kalastat esimerkiksi tutuilla vesillä tai olet menossa tuttua reittiä mökillesi, niin silloin et tarvitse asianmukaista merikarttaa”, Toppari jatkaa.

Mikä on asianmukainen merikartta?

Asianmukaisilla merikartoilla tarkoitetaan joko merikarttaviranomaisen julkaisemia tai sen auktorisoimana julkaistuja painettuja tai elektronisia merikarttoja, joiden ajantasaisuudesta on huolehdittu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Tiedonantoja merenkulkijoille -palvelun avulla. Tiedonantoja merenkulkijoille -palvelussa esitetään myös tärkeitä ennakko- ja tilapäisiä tiedonantoja, jotka eivät sisälly plotteriaineistoihin. Tällä hetkellä plotterit sekä markkinoilta löytyvät veneilykartat eivät täytä em. vaatimuksia.

”Karttaplotteri tai muu sähköinen sovellus on toki hyvä apu veneillessä, mutta turvallisuussyistä päällikön pitää huolehtia siitä, että mukana on myös tarvittaessa asianmukainen merikartta”, sanoo Toppari.

Asianmukaisten merikarttojen avulla varmistetaan myös väylillä liikkumisen turvallisuutta. Väyläpäätöksillä vahvistetaan kulkuväylää koskevat tiedot, eikä yleisen väylän kunnossapitäjä saa tehdä muutoksia väylään ilman Traficomin vahvistusta, jonka perusteella muutostieto julkaistaan Tiedonantoja merenkulkijoille- palvelussa ja seuraavassa merikarttapainoksessa.

”Näin varmistamme, että yleisten kulkuväylien merenkulullinen turvallisuus ylläpidetään ja että merikartalla olisi aina ajantasaiset tiedot väylistä ja niiden turvalaitteista”, painottaa ylitarkastaja Juha Tiihonen.

Lisätietoja:

Uusi vesiliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020.
Lue lisää www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020

Tiedonantoja merenkulkijoille -palvelu: www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/tiedonantoja-merenkulkijoille