ALV uusien toisesta EU-maasta itse tuotujen veneiden kohdalla

Ajankohtaista

(lähde: vero.fi)

Uudet kuljetusvälineet (sis.veneet) verotetaan yleissäännöstä poiketen kuitenkin aina siinä maassa, missä niitä käytetään. Kun arvonlisäverovelvollinen ostaa uuden veneen toisesta EU-maasta ja tuo sen Suomeen, myyjällä on oikeus myydä auto ilman arvonlisäveroa, mutta ostajan on suoritettava Suomen arvonlisävero. Tämä ohje koskee yksityishenkilöiden hankkimia uusia kuljetusvälineitä.

Arvonlisäverovelvollisen toisesta EU-maasta hankkimasta uudesta kuljetusvälineestä suoritettavan arvonlisäveron erityismenettelyä käsittelee erillinen ohje:

Uusien kuljetusvälineiden arvonlisäverosta – ohje arvonlisäverovelvollisille

Veron perimisestä huolehtii tullipiirin toimipaikka.

Mikä on uusi vene?

Kuljetusvälineellä tarkoitetaan tässä tapauksessa henkilö- tai tavarakuljetukseen tarkoitettuja:

yli 7,5 metriä pitkiä vesialuksia;

Vene on verottajan silmissä uusi, jos:

vesialus on myyty enintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran otettiin käyttöön tai sillä on ajettu tai purjehdittu enintään 100 tuntia.

Esimerkiksi purjevene on uusi kuljetusväline, jos se on otettu käyttöön kuusi kuukautta sitten ja sillä on ajettu tai purjehdittu 80 tuntia.

Esimerkiksi auto ei enää ole uusi kuljetusväline, jos se on ensimmäisen kerran otettu käyttöön kahdeksan kuukautta sitten ja sillä on ajettu 10 000 km.

Arvonlisäveroa ei tarvitse suorittaa sellaisen veneen ostosta, jonka rungon suurin pituus on vähintään 10 metriä ja joka ei ole rakenteeltaan pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettu.
Jos kuljetusväline ei täytä uudelle kuljetusvälineelle asetettuja edellytyksiä, kuljetusvälineestä ei ole suoritettava tässä ohjeessa tarkoitettua arvonlisäveroa. Yksityishenkilö voi esimerkiksi ostaa käytetyn veneen toisesta EU-maasta siten, että siitä suoritetaan vain lähtömaan arvonlisävero.

Ensimmäinen käyttöön ottaminen

Rekisteröitävät kuljetusvälineet katsotaan otetuksi käyttöön sinä päivänä, jolloin ensirekisteröinti on tehty. Jollei rekisteröintivelvollisuutta ole, ratkaisevaa on se ajankohta, jolloin valmistaja on toimittanut kuljetusvälineen sen ensimmäiselle ostajalle tai valmistaja on ottanut sen esittelykäyttöön.