Suomeen ei tarvita huviveneveroa

Blogi

Veneily ei ole Suomessa herrojen hupia, vaan tuhansien järvien ja monimuotoisen saariston vuoksi suuren kansanosan tärkeä harrastus. Siksi suunnitelma veneverosta harmittaa pahasti meitä venealan aktiiveja.

Satasenkin vuotuinen lisäkustannus rokottaa suhteellisesti pahiten niitä veneilyn harrastajia, joiden kulkuneuvon arvo ei ole satoja tuhansia, vaan tuhansia euroja. Heitä on meistä valtaosa.

Huviveneverossa harmittaa myös se, että veron maksuun menevä raha on käytännössä pois palveluiden hankkimisesta – satamamaksuista, telakkapalveluista, saariston kaupoista ja kahviloista. Kärsijöiden joukossa olisivat herkästi haavoittuva saaristoelinkeino ja rannikkojen pienet kaupungit.

Kaikki lisäkustannukset, olivatpa ne luonteeltaan tai kooltaan mitä tahansa tulevat vaikuttamaan negatiivisesti veneilyn määrään Suomessa ja sitä kautta työpaikkoihin ja verotuloihin. Kotimaassa kyse on tuhansista toimialan työpaikoista – pelkästään Finnboatin 280 jäsenyrityksessä työskentelee noin 3500 tuloveroja maksavaa suomalaista.

Keskimääräinen veneilijä käyttää tutkimusten mukaan vuodessa veneilyyn reilut 2500 euroa, josta maksetaan veroina valtiolle yli 900 euroa. Polttoaineet, vakuutukset, huollot, satama- ja telakkamaksut yhteen laskien venerekisterissä olevien veneiden vuotuiseksi verotuotoksi valtiolle voi arvioida lähes 200 miljoonaa euroa. Uusien veneiden ja moottoreiden myynti puolestaan tuottaa valtiolle jotakuinkin 40 miljoonaa euroa arvonlisäveroina.

Hieman kärjistäen voisi sanoa, että veneilijät maksavat jo haitta- ja kateusveronsa polttoaineisiin sisältyvissä veroissa. Ne kohdentuvat useimpien mielestä varsin oikeudenmukaisesti eniten polttoainetta kuluttaviin aluksiin.  Samalla on todettava, että valtion investoinnit mm. väyläverkoston ylläpitoon ei ole kovin suuria.

Veneala haluaa toki kantaa oman vastuunsa maamme saattamiseksi jaloilleen. Sitä me teemme mm. pitämällä huolen siitä, että kauppataseemme on oikean suuntainen. Me olemme äärimmäisen kovassa kilpailussa tehneet voitavamme, että työpaikat säilyisivät Suomessa. Tämä ei ole mikään itsestään selvyys, sillä naapurimaidemme venealan työpaikoista on jo suuri määrä siirtynyt halvemman työvoiman maihin.

Venealan näkemys asiasta on yhtenäinen: toivomme että koko huviveneverohankkeesta luovuttaisiin, koska se yksinkertaisin laskumenetelmin voidaan todeta valtion kannalta huonoksi hankkeeksi. Olemme vakuuttuneita siitä, että kehittämällä veneilyharrastusta eteenpäin ja antamalla uusia positiivisia signaaleja myös valtion tulot kasvavat aivan eri vauhtia kuin rankaisemalla veneilijöitä uudella verolla.