Vapaaehtoiset meripelastajat esittäytyvät Uivassa

Ajankohtaista

Meripelastusseura esittelee vapaaehtoista meripelastustoimintaa Helsingin Uivassa venenäyttelyssä Lauttasaaren HSK:lla 13.-16. elokuuta.
Uivassa vuorottelevat Helsingin Meripelastusyhdistyksen PV3-luokan pelastusalus Aisko ja Espoon Meripelastajien PV4-luokan alus Emmi. Alukset esittäytyvät laituripaikalla C48, ja niiden esittelijöinä toimivat vapaaehtoiset miehistönjäsenet.

Meripelastusseuran p/v Aisko on esillä Helsingin Uivassa

PV3-luokan uudet tulokkaat

Esillä olevista aluksista PV Aisko edustaa uutta pelastusalusten sarjaa, jota Meripelastusseura hankkii lisää tulevina vuosina Kokkolassa toimivalta Kewatec AluBoatilta. PV Aiskon uudet sisarukset ovat tänä vuonna Konnevedelle pelastustehtäviin päässeet PV Tommi ja Kemiönsaarella työnsä aloittanut PV Mona. Seuraavat sarjan pelastusaluksista ovat nyt rakenteilla Meri-Lapin Tornion pelastusasemalle ja Tammisaareen. Tornion ja Tammisaaren pelastusalukset valmistuvat keväällä 2021.

Rakenteilla olevissa kymmenmetrisissä, alumiinirunkoisissa pelastusaluksissa on meripelastusvarustus, joka sisältää kevyen palonsammutus- ja tyhjennyskaluston sekä ensiapuvarusteet. Alukset on varustettu hydraulisesti avattavalla keulaportilla, joka parantaa veneen operatiivisia ominaisuuksia ja lisää toimintakykyä. Veneitä valmistetaan kahdella eri propulsioratkaisulla: perämoottorilla ja vesisuihkulla, joista Tornion aluksessa on perämoottori ja Tammisaaren veneessä vesisuihku. Uusien alusten huippunopeudet ovat perämoottoriratkaisulla 42 solmua ja vesisuihku-propulsiolla 35 solmua.

Meripelastusseura hakee työnsä tueksi laivanvarustajia

Pelastusalusten hankinta on Meripelastusseuralle suuri taloudellinen ponnistus. Alusten rahoituksesta järjestön on hankittava 30 prosenttia itse, jota vastaan on mahdollista saada 70 prosenttia tukea veikkausvoittovaroista STEA:lta. Valtion tuki kattaa Meripelastusseuran vuosibudjetista 5 prosenttia. Tuki yksityisiltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä on Meripelastusseuralle elintärkeä, sillä pelastuskalusto on kovassa käytössä koko avovesikauden ja vaatii siksi säännöllistä uusimista. Viime kaudella vapaaehtoiset meripelastajat tekivät 11 000 tuntia pelastustyötä vesillä. Tänä vuonna vapaaehtoiset ovat olleet ympäri vuorokautisessa valmiudessa vilkkaimmilla asemilla jo huhtikuusta ja työtä jatketaan aina lokakuun loppuun.

Meripelastusseuran vanhimmat käytössä olevat pelastusveneet ovat 1950-luvulta. Seuran kalustossa on myös paljon veneitä, jotka ovat valmistuneet 1970–80-luvuilla. Vanhimmat veneet ovat pian rakenteellisesti ja teknisesti käyttöikänsä päässä eikä niiden peruskorjaaminen ole enää kannattavaa. Ne on korvattava uusilla aluksilla. Peruskorjausvuorossa alkavat olla 1990-luvulla hankitut veneet, joita seuralla on useita.

– Jotta vapaaehtoisemme voivat auttaa muita, on alusten oltava kunnossa. Pelastajista ei saa tulla pelastettavia. Sen vuoksi toivomme lahjoituksia nyt uusiin rakenteilla oleviin pelastusaluksiin sekä veneilykauden päätyttyä tehtäviin muiden veneiden huolto- ja päivityskorjauksiin. Pidetään yhdessä meripelastajat vesillä, vetoaa Meripelastusseuran aluskalustosta vastaava tekninen päällikkö Taneli Mauno.

Meripelastusseura kutsuukin kaikki meripelastustoiminnasta kiinnostuneet Laivanvarustaja-ohjelmaan uusien pelastusalusten tukijoiksi ja vapaaehtoistyön mahdollistajiksi.

Työteliäät pääkaupunkiseudun vapaaehtoiset Uivan esittelijöinä

Uivassa esillä olevat pääkaupunkiseudun meripelastusyhdistykset kuuluvat Meripelastusseuran eniten pelastus- ja avunantotehtäviä vuosittain suorittaviin yhdistyksiin. Tänä vuonna pääkaupunkiseudun pelastusasemilta on lähdetty tehtäville 242 kertaa ja apua on saanut 555 vesilläliikkujaa.
Suomenlahden pelastusasemat ovat tällä veneilykaudella olleet työteliäimpiä. Koko maan pelastustehtävistä Suomenlahden vesillä on tehty 30 prosenttia (470 tehtävää) ja niissä avun kohteena on ollut 1 078 henkilöä. Yli kolmannes tehtävistä on tehty kiireellisinä meripelastustehtävinä.  

Vapaaehtoiset esittelevät Suomen Meripelastusseuran kalustoa Helsingin Uivassa

Koko maassa Meripelastusseuran vapaaehtoiset ovat kuluvalla kaudella hoitaneet 1 562 eriasteista pelastus- ja avustustehtävää, joissa apua on saanut 3343 ihmistä. Vapaaehtoiset meripelastajat tekevät pelastustyötä korvauksetta.

Tervetuloa tapaamaan Suomenlahden vapaaehtoisia sekä kuulemaan lisää meripelastuksesta vapaaehtoistyönä!

Meripelastusseuran pelastusalukset ovat näyttelyn aikana hälytysvalmiudessa. Jos pelastusalus ei ole paikalla käyntisi aikaan, on se lähtenyt pelastustehtävälle.