Tarkkana tutuillakin vesillä: matala vesi aiheuttaa pohjakosketuksia ja karilleajoja

Ajankohtaista

Tarkkana tutuilla vesillä! Venevahingot

Kuivan kevään ja alkukesän vuoksi alhaalla olleet vedet näkyvät Ifiin ilmoitetuissa venevahingoissa. Pohjakosketuksia ja karilleajoja on sattunut keskimääräistä kesää enemmän etenkin merialueilla, joilla veden korkeus on ollut paikoitellen poikkeuksellisen matala. Veneilijän kannattaakin nyt olla tarkkana myös tutuilla vesillä liikkuessa.

– Poikkeuksellista on, että nyt on sattunut moottorin ja veneen pohjan pohjakosketuksia tutuillakin vesillä, kuten mökkirannoissa, joissa on voitu kulkea vuosikymmeniä. Kenelläkään ei ole ollut tiedossa, että paikalla on esimerkiksi ollut kivi lähellä pintaa, mutta nyt siellä yhtäkkiä seisoo lokki, kuvaa korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen Ifistä.

Useimmiten veneen pohjakosketuksessa moottorin alaosa vaurioituu, ja se joudutaan vaihtamaan. Verrattuna tavalliseen kesään nyt myös veneiden pohjat ovat vaurioituneet veneen karahtaessa kiville. Tänä kesänä on lisäksi tapahtunut jonkin verran isompia vahinkoja, joissa moottorin alaosa on repeytynyt kokonaan irti.

– Kuten venevahingoissa usein, näissä tapauksissa veneellä on ollut enemmän vauhtia ja kone on sitten ottanut kovan iskun yllättäen vastaan tulleeseen kiveen tai kivikkoon. Nyt kannattaakin olla erityisen tarkkana myös tutuilla vesillä, joilla usein liikutaan itsevarmemmin ja reippaampaa nopeutta. Veden korkeus pitää toki muistaa huomioida myös uimaan hypätessä, Virtanen muistuttaa.

Ennen vesille lähtöä niin navigointitaitoihin kuin -välineisiinkin kannattaa panostaa.

– Veneilyreitti on hyvä suunnitella ja käydä läpi etukäteen. Plotteri on vesillä hyvä apulainen, mutta huono isäntä. Kannattaa navigoida jatkuvasti veneestä ulos, seurata plotterista ja merikortista omaa sijaintia ja sopeuttaa vauhti aina tilanteeseen sopivaksi.

Törmäykset ja karilleajot yleisimpiä veneilyvahinkoja

Ifissä pohjakosketuksesta tai karilleajosta aiheutuvia vahinkoja korvataan veneen täyskaskovakuutuksesta.

– Veneelle sattuneiden vahinkojen lisäksi täyskaskosta korvataan onnettomuuden yhteydessä esimerkiksi kipparin ja matkustajien kotiinkuljetuskuluja sekä kustannuksia veneen vesiltä nostosta ja kuljetuksesta korjaamoon. Vakuutuksessa ei ole myrskyrajoja, vaan veneilyvahinkoja korvataan tuulen nopeudesta riippumatta, muistuttaa Virtanen.

Kaikista veneilyvahingoista ylivoimaisesti yleisimpiä ovat juuri törmäykset ja karilleajot. Törmäykset erilaisiin esteisiin, kuten laituriin, kiviin tai kivikkoihin, muodostavat Ifissä lähes kaksi kolmasosaa kaikista veneilyturvasta korvattavista vahingoista. Keskimääräistä useammin törmätään vaikeammin hallittavilla isoilla, yli 9-metrisillä purjeveneillä.