Ståhej på skön -ett nationellt vattensäkerhets- och läsinlärningsprojekt.

Ajankohtaista

Genom samarbete uppfustrar vi en ny båtåkande generation till Finland

Den Finska Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf har beslutat att starta ett nationellt vattensäkerhets och läsinlärningsprojekt i Finland, Ståhej på sjön och att värva huvudsamarbetspartners till detta. Målet för detta tre-åriga klassläseboksprojekt, omfattande alla lågstadier i Finland, är att erbjuda alla barn möjlighet att lära sig och att inspireras av att röra sig på vattnet mångsidigt och tryggt samt motivera att vidareutveckla sina sim-kunskaper. Ståhej på Sjön-projektets huvudmål är att fostra ett nytt båtförar- och att röra sig på vatten -generation i Finland.

Ståhej på sjön -bokserien och LP 2016

I den grundläggande läroplanen (LP 16) förbinds lågstadierna att lära barnen grunderna i sim-kunskap, att rädda sig från vattnet och andra grundkunskaper för att röra sig tryggt på vattnet. Skolorna har dock inte tidigare haft en gemensam linje eller möjlighet att lära ut dessa kunskaper till barnen. De årligen utkomna, skojiga och upplysande Ståhej på Sjön läroböckerna, utvecklar barnens läsinlärning och lär ut nya viktiga begrepp, ting och medborgerliga kunskaper för att röra sig på vattnet. På grund av detta och hela branschens övergångsfas är vi övertygade, om att de nya Ståhej på Sjön böckernas upplysta generation kan garantera nya växtmöjligheter för vår bransch.

Publiceras årligen Ståhej på Sjön böckerna bekantar och inspirerar barnen med en skojig berättelse och upplysande, uttrycksfulla illustrationer till olika hobbyn på och vid vattnet. Böckerna lär ut viktiga medborgarkunskaper, att röra sig på vattnet och i naturen, säkerhetskunskaper och varje mans rättigheter. Barnen lär sig grundkunskaper i segling och att åka båt. Böckerna vägleder i natur- och vattenskydd, samhörighet samt medborgaransvarighet. Böckerna berättar om sex Våghalsar, som bekantar sig med varann på seglingsläger. I följande bok lär sig Våghalsarna att åka motorbåt och i den tredje att skydda vattenmiljön.

Vi donerar en boklåda till alla skolor

Så att vi garanterar en enhetlig undervisningsmöjlighet för alla skolor, är målet för detta samhälleligt utvecklande projekt att donera en låda Ståhej på sjön -läseböcker (25)  till alla Finlands lågstadier (2500). Detta möjliggör, att böckerna kan läsas tillsammans klassvis, en åldersgrupp i sänder. Under de fem åren som böckernas värderade livslängd är, hinner minst tio elever läsa Ståhej på sjön -boken. Bokens innehåll kan användas under många olika ämneslektioner och de stöder effektinlärning. Detta läsebokprojekt ger en mer mångsidig inlärningskultur i lågstadiet och ger möjlighet till samarbete med de lokala föreningarna. Som samarbetspartner i projektet fungerar också Suomen Luokanopettajat ry.

Kom med som kumpan för att öka på båtentusiaster i Finland 

Vi letar nu efter kumpaner genom våra medlemsföreningar och nätverk för att genomföra detta betydande nationella projekt, där vi finansierar Ståhej på sjön läseböcker till skolorna under år 2019 till slut. Låt oss tillsammans förbättra Finlands barns vattensäkerhet, rörlighet, gemenskaplighet och läsinlärning.

Lissu Suursalmi koordinoi Vilskettä Vesillä -hanketta

Projektet koordineras av Ståhej på sjön producent Lissu Suursalmi, puh 050 563 8372, lissu@vaahtopaat.fi

Samarbete

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, Jarkko Pajusalo, verkställande direktör