Kysely veneilijöille veneiden päällyskasvustoista

Ajankohtaista

COMPLETE on koko Itämeren alueen kattava projekti, joka tutkii miten veneily ja laivaliikenne vaikuttavat vieraslajien leviämiseen.


 
Projektissa on käynnistetty kysely veneiden päällyskasvustoista.  

Vastaamalla kyselyyn voi auttaa selvittämään pienveneilyyn liittyviä taustatietoja, joiden kerääminen on tutkimuksen kannalta tärkeää. 

Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.
 
Kysely on saatavilla mm. suomeksi ja ruotsiksi, ja siihen vastataan nimettömästi.