Kuolemaan johtaneet veneilyonnettomuudet vähenivät merkittävästi vuonna 2020

Ajankohtaista

Vaikka viime kesä oli erityisen vilkasta veneilyaikaa, kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet vähenivät huomattavasti viime vuonna. Vuonna 2020 vesiliikenteessä kuoli 28 henkilöä. Suurin osa onnettomuuksista sattui soutuveneen tai pienen moottoriveneen kaaduttua tai kallistuttua. Ennen veneilykauden alkua onkin aika kerrata turvallisen veneilyn periaatteet.

kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet vähenivät 2020

Vesiliikenneonnettomuuksien ennakkotilaston mukaan vuonna 2020 vesiliikenteessä kuoli 28 henkilöä eli 15 vähemmän kuin vuonna 2019. Vuosina 2016–2018 menehtyneitä oli keskimäärin 45 henkilöä.

"Toivotaan, että tässä on takana pysyvämpi muutos veneilyturvallisuuskulttuurissa. Viime kesä oli muun matkustamisen vähennyttyä vilkas veneilykesä, ja kausi jatkui pitkälle syksyyn. Kampanjoimme mm. pelastusliivien käyttämisen puolesta, ja niiden merkitystä turvallisuudelle ja ihmishengelle ei voi koskaan korostaa liikaa", sanoo tiiminvetäjä Suvi Toppari.

Eniten vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleita oli vuonna 2020 Kymijoen vesistössä. Kaiken kaikkiaan Suomen sisävesialueilla tapahtui kuitenkin poikkeuksellisen vähän kuolemaan johtaneita vesiliikenneonnettomuuksia.

Vesiliikenteessä kuolleista 26 oli miehiä ja 2 naisia. Ikäjakauma säilyi pitkälti ennallaan aiempiin vuosiin verrattuna. Suurin osa vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleista oli yli 54-vuotiaita miehiä. Yleisimmät onnettomuussyyt olivat aiempien vuosien tapaan veneilijän toimintavirhe, esimerkiksi seisomaan nouseminen veneen laidalle tai ohjauksen virheliike, sekä alkoholi. 

”On huolestuttavaa, että alkoholin osuus onnettomuuksiin on lisääntynyt. Jos otat, älä lähde vesille!”, Toppari painottaa.

Nyt on aika kerrata turvallisen veneilyn periaatteet

Ennen tulevaa veneilykautta on hyvä aika kerrata turvallisen veneilyn periaatteet ja varmistaa, että omat veneilytaidot ja veneen varusteet ovat kunnossa.

”Päällikön tulee olla selvillä väistämissäännöistä, merimerkeistä ja siitä, miten hätätilanteessa toimitaan. Asianmukainen merikartta tulee olla mukana sellaisilla matkoilla, jotka edellyttävät reittisuunnittelua”, Toppari muistuttaa.

Uusi vesiliikennelaki tuli voimaan viime kesänä, ja se kokoaa yhteen veneilijöitä koskevat vesiliikenteen säädökset ja antaa näin kaikille entistä selkeämmät pelisäännöt turvalliseen veneilyyn. Uusi vesiliikennelaki korostaa päällikön vastuuta. Päällikkö vastaa muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä.

”Hyvistä veneilykäytännöistä kannattaa tehdä itselleen rutiini!”, Toppari tiivistää.

Traficom 4.2.2020