Konewuorio ja Astrum Vene yhdistävät markkinointinsa ASTRUM-liikemerkin alle

Ajankohtaista

Konewuorio Oy:n ja Astrum Vene Oy:n edustamat venebrändit myydään jatkossa ASTRUM-liikemerkillä. Markkinointiyhteistyö auttaa venemerkkejä menestymään entistä paremmin alati kovenevassa kilpailussa.

Konewuorio ja Astrum Vene yhdistävät markkinointinsa

Astrum Vene Oy hankki Konewuorio Oy:n (Oy Kone Wuorio Maskin Ab) omistukseensa jo vuonna 2008, ja siitä lähtien molemmat veneliikkeet ovat tehneet kiinteää yhteistyötä venemyynnin osalta, mutta molemmat ovat toimineet tähän saakka oman liikemerkkinsä alla. Nyt ensimmäistä kertaa tämän kesän Helsingin Uivilla messuilla ja siitä eteenpäin molempien veneliikkeiden markkinointi ja siihen liittyvät oheistoiminnot yhdistetään ASTRUM-liikemerkin alle. Jatkossa Konewuorion yksinmyyntimerkit SARGO ja ARRONET sekä Astrum Veneen yksinmyyntimerkki GRANDEZZA näkyvät Astrum Veneen liikemerkin alla.

– Konewuorio Oy on perustettu jo vuonna 1939 ja sillä on pitkät venemyyntiperinteet Suomessa. Yhteisellä liikemerkillä tavoitellaan markkinoinnin synergiahyötyjä sekä Konewuoriolle että Astrum Veneelle . Uskomme, että molempien edustamat laadukkaat venemerkit hyötyvät Astrum-konsernin ja sen liikemerkin aktiivisesta markkinoinnista ja yhä laajenevasta tunnettuudesta vene- ja automaailmassa valtakunnallisesti, sanoo Konewuorion toimitusjohtaja Ilkka Juva.

Nyt toteutetulla järjestelyllä ei ole vaikutuksia kummankaan yrityksen henkilökuntaan, vaan markkinointitoimintojen yhdistämisen jälkeenkin Konewuorion Sargo-myyjät Ilkka Juva Ja Kenneth Forsström jatkavat Sargo-brändin kanssa. Peter Sjöqvist Konewuoriolta puolestaan jatkaa Arronet-veneiden myyntiä yhdessä Kenneth Forsströmin kanssa. Grandezza-venemerkin kanssa toimivat vastaisuudessakin tutut nimet Astrum Veneestä, eli Henri Jokinen ja Petteri Lehtonen.

Markkinointiviestintä selkeämmäksi

Kummankin yrityksen toimitusjohtajat, Ilkka Juva ja Henri Jokinen, uskovat markkinointiyhteistyön tuovan uusia mahdollisuuksia ja vahvuuksia Astrumin venebrändeille menestyä entistä paremmin alati kovenevassa venealan kilpailussa. Samoin Astrum Auton toimitusjohtaja Mikko Hägerström on tyytyväinen markkinointiyhteistyöhön uskoen sen vaikuttavan positiivisesti myös Astrum Auton autokauppaan.

– Tämä muutos tuo lisäksi asiakkaillemme selviä etuja ja parannuksia muun muassa selkeyttämällä markkinointiviestintäämme ja tuomalla Astrum-liikemerkin alle kaikki meidän edustamamme venemerkit samalla kertaa. Myös laaja vaihtovenevalikoimamme saadaan kattavammin esille ja näkyviin yhteisen liikemerkin ansiosta, Astrum Veneen toimitusjohtaja Henri Jokinen toteaa.

Hänen mukaansa Salossa Joensuunkadulla sijaitseva suuri Showroom palvelee asiakkaita koko talven ajan pysyvällä venenäyttelyllä.

– Showroomissa kaikki edustamamme merkit ja mallit ovat nähtävillä lämpimissä ja valoisissa sisätiloissa. Kesä- ja syksyaikaan toimintamme painopiste on Saaristomarina Söljenholmenissa Kemiössä, jossa on myös hyvät mahdollisuudet edustamiemme venemerkkien koeajoihin avovesikauden aikana. Myös S-Marinin täyden palvelun telakka Hirvensalossa ja sen kattava Volvo Penta huolto- ja varaosatoiminta ovat asiakkaidemme käytettävissä niin huolto-, korjaus- kuin talvisäilytysasioissa, Jokinen jatkaa.