2020: Uusi vesiliikennelaki voimaan ja väylä- ja merikarttauudistusta valmistellaan

Ajankohtaista

Vene 20 Båt -messuilla Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ständillä esillä ovat erityisesti uusi vesiliikennelaki ja merenkulun turvallisuutta ja tehokkuutta edistävä väylä- ja merikarttauudistus N2000. 

Mikä muuttuu veneilykesänä 2020? Traficomin ständillä esillä ovat erityisesti uusi, kesällä muuttuva vesiliikennelaki sekä vesiväylätietoihin ja merikarttoihin vaikuttava N2000-uudistustyö, jonka tarkoitus on edistää merenkulun turvallisuutta ja tehokkuutta. 

Uuden vesiliikennelain tavoitteena turvallisempi veneilykesä 

Tänä vuonna näytetään joukolla vesimerkkiä uuden vesiliikennelain myötä. Laki ei tuo laineille uusia merkittäviä pakkoja tai sakkoja, vaan antaa kaikille veneilijöille entistä selkeämmät pelisäännöt. 

"Uusi vesiliikennelaki  tukee oppimista ja vastuullisen veneilykulttuurin leviämistä ja siihen kannattaa jokaisen veneilijän tutustua viimeistään ennen veneilykauden alkua", sanoo tiiminvetäjä Suvi Toppari. 

Uusi vesiliikennelaki lisää veneen päällikön vastuuta turvallisesta veneilystä: kelluntapukineiden eli esimerkiksi pelastusliivien käyttö veneessä on jatkossa päällikön vastuulla.  Laki myös helpottaa veneen vuokraamista, kun vuokraveneet vapautuvat katsastusvaatimuksista. Jos vene vuokrataan miehitettynä, tulee kipparilta kuitenkin löytyä Traficomin myöntämä vuokraveneen kuljettajan pätevyyskirja.  

Merikartat ja vesiväylätiedot uudistuvat vaiheittain 2026 mennessä 

Vesiväylätietojen ja merikarttojen uudistaminen on käynnissä ja ensimmäiset uudet N2000-järjestelmään perustuvat merikartat ovat tulossa käyttöön vuoden 2020 lopulla. 

Tulevaisuuden navigointimenetelmät, turvallinen merenkulku ja vesiväylien tehokas hyödyntäminen edellyttävät ajantasaisen ja harmonisoidun syvyysinformaation tuomista merikarttatuotteiden ja vesiväylien käyttäjille. Traficom on yhteistyössä Väylän, Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa toteuttamassa vesiväylätietojen ja merikarttojen uudistusta, jossa merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä tullaan ottamaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso. 

"Uudistus yksinkertaistaa pääosin maankohoamisen syvyys- ja väylätiedoille aiheuttaman muutoksen huomioimista käytännön merenkulussa. Merialueilla veneilevän näkökulmasta uudistus tulee näkymään siinä, että matalaväylien nimelliskulkusyvyydet tulevat muuttumaan uusilla kartoilla. Käytännössä käytettävissä oleva vesisyvyys ei kuitenkaan muutu, mutta jatkossa huviveneilijöidenkin tulee ottaa huomioon ajantasainen vedenkorkeustieto aikaisempaa tarkemmin. Sisävesillä veneilevälle uudistus ei juuri tuo käytännön muutoksia", kertoo tiiminvetäjä Janina Tapia Cotrino.  

N2000-uudistustyö alkaa Perämereltä ja etenee meri- ja vesialueittain vuoteen 2026 saakka. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin asiantuntijat laskevat ankkurinsa 7.2.- 16.2.2020 Vene 20 Båt -messuille Helsingin messukeskukseen. Tervetuloa osastolle 7a140 kuulemaan uudesta, kesällä voimaantulevasta vesiliikennelaista ja merenkulun turvallisuutta ja tehokkuutta edistävästä N2000 väylä- ja merikarttauudistuksesta, pelastusliivejä unohtamatta. Vene 20 Båt –messuilla on paikalla niin uuden vesiliikennelain, merikarttojen, rekisteröinnin kuin veneilyturvallisuuden asiantuntijoita.