Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laadittu: 6.2.2015

 

 

  1. Rekisterinpitäjä

 

Venealan keskusliitto Finnboat ry (”Finnboat”)

y-tunnus 0222458-5

 

Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki

puh. 09 696 2160

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Katja Simola

 

info@finnboat.fi
  1. Rekisterin nimi

 

Veneilijän Aapinen -julkaisun tilaajarekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

Henkilötietoja käsitellään Finnboatille tehtyjen tilausten toimittamiseen ja tilattua tuotetta vastaavien tuotteiden suoramarkkinointiin.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

 

Tilaajan yhteystiedot (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) ja suoramarkkinointisuostumukset tai –kiellot.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään henkilöiltä itseltään näiden tilatessa Veneilijän Aapinen -julkaisun Finnboatilta.

 

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Liiketoimintakaupan seurauksena Finnboat voi siirtää tietoja liiketoiminnan ostajalle, joka sitoutuu käsittelemään tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisteriä säilytetään teknisin suojakeinon suojatussa tietojärjestelmässä. Tietojärjestelmään pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ainoastaan erikseen nimetyillä rekisterinpitäjän konsernin työtekijöillä on pääsy rekisterin tietoihin työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

 

  1. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Tilaajalla on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot kerran vuodessa maksuttomasti, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tilaajalla on oikeus kieltää häntä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa. Lopettamisilmoitus tulee esittää ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle henkilölle sähköpostitse.